icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.63

(1) Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor patronale persoane care au capacitate deplină de exerciţiu şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

(2) Membrilor organelor de conducere ale organizaţiilor patronale li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării atribuţiilor şi/sau a mandatului lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.
2   
Propuneri/Sugestii
  1. Gheorghe NAGHIU, 27.08.2012 15:52:36

    Art. 63. (2) Membrilor organelor de conducere ale confederațiilor patronale reprezentative la nivel național potrivit prezentei legi li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării atribuţiilor şi/sau mandatului lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege. PROPUNERE: Ținând cont de condițiile deosebite de obținere a reprezentativității prevăzute în prezenta lege, confederațiile ce întrunesc și condițiile de instituție de utilitate publică, astfel să li se acorde automat Statutul de Utilitate Publică. Confederațiile patronale reprezentative la nivel național conform prezentei legi, sunt de drept instituții de utilitate publică.

  2. Gheorghe NAGHIU, 27.08.2012 15:52:11

    Art. 63. (2) Membrilor organelor de conducere ale confederațiilor patronale reprezentative la nivel național potrivit prezentei legi li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării atribuţiilor şi/sau mandatului lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.

Lasa o Propunere / Sugestie

Autentificare     Inregistrare