icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


SECŢIUNEA a 3-a - Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale

  • ART.61 Organizaţiile patronale reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în rela (...)
  • ART.62 (1) În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, organizaţiile patr (...)
  • ART.63 (1) Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor patronale persoane care au ca (...)
  • ART.64 (1) Confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor public (...)