icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul IV - Forme de asociere a organizaţiilor sindicale

 • ART.40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în (...)
 • ART.41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. &n (...)
 • ART.42 (1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (...)
 • ART.43 (1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc perso (...)
 • ART.44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. 42 alin. (2) şi la art. 43, după caz, este obligat c (...)
 • ART.45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.     (2) Termenul de (...)
 • ART.46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat să ţină un registru special al federaţiil (...)
 • ART.47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de l (...)
 • ART.48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, împreună cu câte un e (...)
 • ART.49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţa (...)
 • ART.50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform (...)