icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.55

(1) Organizaţiile patronale se constituie prin asociere liberă, pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel naţional, după cum urmează:

    a) patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizaţii patronale;

    b) două sau mai multe organizaţii patronale pot constitui o federaţie patronală;

    c) două sau mai multe federaţii patronale pot constitui o confederaţie patronală.

(2) Organizaţiile patronale îşi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în baza statutului organizaţiilor patronale din care fac parte.

(3) Federaţiile şi confederaţiile patronale pot constitui din organizaţiile afiliate uniuni patronale teritoriale.

(4) Uniunile patronale teritoriale dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor patronale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea patronală teritorială, însoţită de hotărârea federaţiei sau a confederaţiei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federaţiilor şi/sau confederaţiilor patronale şi de copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către acestea, rămase definitive şi irevocabile.

(5) O organizaţie patronală nu se poate afilia decât la o singură organizaţie patronală de rang superior.

(6) Organizaţiile patronale constituite la nivel naţional trebuie să aibă în componenţă structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.
1   
Propuneri/Sugestii
  1. Gheorghe NAGHIU, 27.08.2012 15:51:40

    Art. 55. (1) Patronatele se constituie pe criteriul capitalului utilizat Public sau Privat, apartenenţei la acelaşi domeniu de activitate economică sau criteriu teritorial. (2) - Patronatele își pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, fără personalitate juridică. - Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică își desfăşoară activitatea în baza împuternicirii și statutului patronatului din care fac parte. (3) - Confederațiile Patronale își pot constitui structurti organizatorice teritoriale proprii, cu personalitate juridică. - Filialele cu personalitate juridică își desfăşoară activitatea în baza deciziei, împuternicirii, statutului, documentelor juridice rămase definitive ale patronatului din care fac parte cu îndeplinirea condițiilor unei organizații patronale (minim 50 angajatori cu 1.000 angajați). - În acest scop împuternicitul special al Patronatului va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la judecătoria în a cărui rază teritorială își are sediul iar după obținerea deciziei de constituire se va înregistra în Registrul de Asociații și Fundații. (4) - Confederaţiile patronale își pot constitui Federații de ramură din membri sau unitățile membre, pe criteriul apartenenței la același cod CAEN cu asigurarea a cel puțin 10% din numărul de angajați din ramura respectivă. - În acest scop, Confederația va depune o cerere de dobândire a personalității juridice însoțită de statutul propriu al federației de ramură, conducerea federației, de copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice și de reprezentativitate ale Confederației, rămase definitive și irevocabile. - Împuternicitul special al Confederației va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice și de reprezentativitate pe ramură la Tribunalul Bu*****ești în a cărui rază teritorială își are sediul, și după obținerea deciziei de constituire se va înregistra în Registrul de Asociații și Fundații. (6) CONDIȚIE OBLIGATORIE: Confederațiile patronale constituite la nivel naţional trebuie să aibă în componenţă structuri teritoriale cu personalitate juridică în cel puţin jumătate plus unu din judeţe, inclusiv municipiul Bu*****eşti. IN ALTE CONDITII NU POATE JUSTIFICA PARTICIPAREA LA COMISIA DE DIALOG SOCIAL LA NIVEL JUDEȚEAN.

Lasa o Propunere / Sugestie

Autentificare     Inregistrare