icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Titlul 3 - Organizaţiile patronale

 • Capitolul I - Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor patronale
 • SECTIUNEA 1 - Constituire şi organizare
 • ART.54 Organizaţiile patronale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politic (...)
 • ART.55 (1) Organizaţiile patronale se constituie prin asociere liberă, pe sectoare de activitate, teri (...)
 • ART.56 (1) Organizaţiile patronale îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi re (...)
 • SECTIUNEA a 2-a - Statutul
 • ART.57 Modul de constituire, organizare, funcţionare şi de dizolvare a unei organizaţii patronale se (...)
 • ART.58 (1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente: &nbs (...)
 • ART.59 (1) Judecătoria este obligată să ţină un registru special de evidenţă a organizaţiilor pa (...)
 • ART.60 Organizaţia patronală dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii def (...)
 • SECŢIUNEA a 3-a - Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale
 • ART.61 Organizaţiile patronale reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în rela (...)
 • ART.62 (1) În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, organizaţiile patr (...)
 • ART.63 (1) Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor patronale persoane care au ca (...)
 • ART.64 (1) Confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor public (...)
 • SECTIUNEA a 4-a - Patrimoniul şi finanţarea activităţii
 • ART.65 Bunurile mobile şi imobile aparţinând organizaţiilor patronale pot fi folosite numai &ic (...)
 • ART.66 Organizaţiile patronale pot dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gra (...)
 • ART.67 Activitatea economico-financiară a organizaţiilor patronale se desfăşoară potrivit bugetului (...)
 • ART.68 (1) Sursele veniturilor organizaţiilor patronale pot fi: taxe de înscriere, cotizaţii, do (...)
 • Capitolul II - Dizolvarea organizaţiilor patronale
 • ART.69 În cazul dizolvării unei organizaţii patronale, patrimoniul acesteia se împarte cu (...)
 • ART.70 (1) În termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizaţiei patronal (...)
 • ART.71 Organizaţiile patronale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform (...)
 • Capitolul III - Reprezentativitatea organizaţiilor patronale
 • ART.72 1) Sunt reprezentative la nivel naţional sau de sector de activitate organizaţiile patronale ca (...)
 • ART.73 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate a organizaţiilor patronale se face (...)
 • ART.74 (1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucureşti, con (...)