icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


SECŢIUNEA a 5-a - Atribuţiile organizaţiilor sindicale

  • ART.27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au d (...)
  • ART.28     (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din l (...)
  • ART.29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice co (...)
  • ART.30 (1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în (...)
  • ART.31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate, federaţiile sau confederaţiile sindicale repreze (...)