icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


SECŢIUNEA a 3-a - Dobândirea personalităţii juridice

  • ART.14 (1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul (...)
  • ART.15 (1) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit art. 14 alin. (1) e (...)
  • ART.16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 (...)
  • ART.17 (1) Judecătoria este obligată să ţină un registru special al sindicatelor, în care se (...)
  • ART.18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registr (...)
  • ART.19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, pe care judecătoria certifică &i (...)
  • ART.20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoştinţa judecătoriei sau a Tribuna (...)