icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


SECŢIUNEA a 2-a - Conducerea organizaţiilor sindicale

  • ART.8 Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capaci (...)
  • ART.9 Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia le (...)
  • ART.10 (1) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilo (...)
  • ART.11 Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organiz (...)
  • ART.12 Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective privind raporturil (...)
  • ART.13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa num (...)