icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.6

(1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind cel puţin următoarele prevederi cu privire la:

    a) scopul constituirii, denumirea şi sediul organizaţiei sindicale;

    b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale;

    c) drepturile şi îndatoririle membrilor;

    d) modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei;

    e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere şi de revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor;

    f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului şi de adoptare a hotărârilor;

    g) mărimea şi compunerea patrimoniului iniţial;

    h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizaţiei sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului.

(2) Clauzele statutare contrare legilor în vigoare sunt nule de drept.
0   
Propuneri/Sugestii
    Lasa o Propunere / Sugestie

    Autentificare     Inregistrare