icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Titlul 10 - Dispoziţii tranzitorii şi finale

  • ART.219 (1) Hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către or (...)
  • ART.220 Modelul, modul de completare şi operare a registrelor speciale ale sindicatelor, respectiv ale o (...)
  • ART.221 (1) Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judec (...)
  • ART.222 (1) Reprezentativitatea organizaţiilor patronale sau sindicale poate fi contestată în ins (...)
  • ART.223 Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intr (...)
  • ART.224 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:     a) Legea s (...)