icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul VI - Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

  • ART.148 (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. (2) Neî (...)
  • ART.149 Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în (...)
  • ART.150 (1) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţio (...)
  • ART.151 Contractul colectiv de muncă încetează:     a) la împlinirea ter (...)
  • ART.152 (1) Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. (2) Litigiile în le (...)
  • ART.153 Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită po (...)