icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul V - Greva

 • ART.181 Prin grevă se înţelege orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrulu (...)
 • ART.182 Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de s (...)
 • ART.183 (1) Hotărârea de a declara greva se ia de către organizaţiile sindicale reprezentative p (...)
 • ART.184 Grevele pot fi de avertisment, de solidaritate şi propriu-zise. (...)
 • ART.185 Greva de avertisment nu poate avea o durată mai mare de două ore, dacă se face cu înceta (...)
 • ART.186 (1) Greva de solidaritate poate fi declarată în vederea susţinerii revendicărilor formul (...)
 • ART.187     (1) Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, după caz, de rep (...)
 • ART.188 Pe durata în care revendicările formulate de angajaţi sunt supuse medierii ori arbitrajul (...)
 • ART.189 În situaţia în care, după declanşarea grevei, mai mult de jumătate din numărul a (...)
 • ART.190 (1) Greva poate fi declarată numai pentru interese cu caracter profesional, economic şi social (...)
 • ART.191 (1) Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grev (...)
 • ART.192 (1) Angajaţii care nu participă la grevă îşi vor continua activitatea.    (...)
 • ART.193     (1) Organizatorii grevei au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze bun (...)
 • ART.194     (1) Pe durata grevei conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să (...)
 • ART.195     (1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă s (...)
 • ART.196 (1) Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi (...)
 • ART.197 (1) În timpul grevei organizatorii acesteia continuă negocierile cu conducerea unităţii, (...)
 • ART.198 Dacă angajatorul apreciază că greva a fost declarată sau se derulează cu nerespectarea legii (...)
 • ART.199 Tribunalul fixează termen pentru soluţionarea cererii de încetare a grevei, care nu poate (...)
 • ART.200 (1) Tribunalul examinează cererea prin care se solicită încetarea grevei şi pronunţă d (...)
 • ART.201 (1) Tribunalul şi curtea de apel soluţionează cererea sau, după caz, recursul, potrivit proce (...)
 • ART.202 Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar şi personalul cu statut spec (...)
 • ART.203 Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grevă din (...)
 • ART.204 Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion românesc poate declara (...)
 • ART.205 În unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi (...)
 • ART.206 Angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoa (...)
 • ART.207 Funcţionarii publici declanşează conflictul colectiv de muncă conform procedurii prevăzute & (...)