icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.137

În sectorul bugetar, părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi după cum urmează:

A. din partea angajatorilor:

    a) la nivel de unitate, de către conducătorul instituţiei bugetare sau de către persoana mandatată în acest scop;

    b) la nivel de grup de unităţi, de către reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;

    c) la nivel de sector de activitate, de către reprezentantul legal al autorităţii publice centrale competente;

B. din partea angajaţilor, la nivel de unitate, grup de unităţi sau sector de activitate, de organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative conform prevederilor prezentei legi, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 135.
0   
Propuneri/Sugestii
    Lasa o Propunere / Sugestie

    Autentificare     Inregistrare