icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Titlul 7 - Negocierile colective de muncă

 • Capitolul I - Negocierea contractelor colective de muncă
 • ART.127 Organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective, precum şi încheierea contractelor c (...)
 • ART.128 (1) Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi ş (...)
 • ART.129 (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului î (...)
 • ART.130 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere p (...)
 • ART.131 (1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile su (...)
 • ART.132 (1) Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în (...)
 • Capitolul II - Efectele contractelor colective de muncă
 • ART.133 (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:   & (...)
 • Capitolul III - Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă
 • ART.134 Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negoc (...)
 • ART.135 (1) În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractulu (...)
 • ART.136 (1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decâ (...)
 • Capitolul IV - Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă în sectorul bugetar
 • ART.137 În sectorul bugetar, părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angaja (...)
 • ART.138 (1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu (...)
 • ART.139 Negocierea acordurilor colective pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu di (...)
 • Capitolul V - Încheierea contractelor colective de muncă
 • ART.140 (1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la n (...)
 • ART.141 (1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi (...)
 • ART.142 (1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă care sunt negociate cu încă (...)
 • ART.143 (1) Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în f (...)
 • ART.144 (1) Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea (...)
 • ART.145 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratele teritorial (...)
 • ART.146 (1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:     a) (...)
 • ART.147 Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă părţile interes (...)
 • Capitolul VI - Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă
 • ART.148 (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. (2) Neî (...)
 • ART.149 Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în (...)
 • ART.150 (1) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţio (...)
 • ART.151 Contractul colectiv de muncă încetează:     a) la împlinirea ter (...)
 • ART.152 (1) Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. (2) Litigiile în le (...)
 • ART.153 Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită po (...)