icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.101

(1) Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale:

    a) avizează proiecte de acte normative;

    b) alege, la propunerea părţilor, preşedintele;

    c) alege, la propunerea părţilor, pe cei 3 vicepreşedinţi şi pe membrii biroului executiv;

    d) adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

    e) stabileşte componenţa comisiilor permanente;

    f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară;

    g) dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;

    h) numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social.

    (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
0   
Propuneri/Sugestii
    Lasa o Propunere / Sugestie

    Autentificare     Inregistrare