icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


SECŢIUNEA a 2-a - Plenul Consiliului Economic şi Social

 • ART.92 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, inclu (...)
 • ART.93 Fiecare confederaţie patronală şi sindicală reprezentativă la nivel naţional, precum şi fi (...)
 • ART.94 Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care în (...)
 • ART.95 (1) Mandatul plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.     (2) M (...)
 • ART.96 (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor (...)
 • ART.97 (1) Consiliul Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin (...)
 • ART.98     (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social încetează &i (...)
 • ART.99 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal în sesiu (...)
 • ART.100 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri. Î (...)
 • ART.101 (1) Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele a (...)
 • ART.102 (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. c) - h), plenul (...)