icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul III - Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 • SECTIUNEA 1 - Structura Consiliului Economic şi Social
 • ART.91 Funcţionarea Consiliului Economic şi Social este asigurată de:     a) plen; (...)
 • SECŢIUNEA a 2-a - Plenul Consiliului Economic şi Social
 • ART.92 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, inclu (...)
 • ART.93 Fiecare confederaţie patronală şi sindicală reprezentativă la nivel naţional, precum şi fi (...)
 • ART.94 Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care în (...)
 • ART.95 (1) Mandatul plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.     (2) M (...)
 • ART.96 (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor (...)
 • ART.97 (1) Consiliul Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin (...)
 • ART.98     (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social încetează &i (...)
 • ART.99 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal în sesiu (...)
 • ART.100 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri. Î (...)
 • ART.101 (1) Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele a (...)
 • ART.102 (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. c) - h), plenul (...)
 • SECŢIUNEA a 3-a - Biroul executiv
 • ART.103 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, 3 vicepre (...)
 • SECŢIUNEA a 4-a - Preşedintele şi vicepreşedinţii
 • ART.104 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales prin votul plenului, dintre membrii a (...)
 • ART.105 Preşedintele Consiliului Economic şi Social îndeplineşte următoarele atribuţii: &n (...)
 • ART.106 Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul p (...)
 • SECŢIUNEA a 5-a - Comisiile de specialitate
 • ART.107 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează p (...)
 • ART.108 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate pe (...)
 • ART.109 Fiecare membru al Consiliului Economic şi Social face parte obligatoriu din cel puţin o comisie (...)
 • ART.110 (1) Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Econom (...)
 • ART.111 Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileşte prin regulamentul de or (...)
 • SECŢIUNEA a 6-a - Secretariatul tehnic
 • ART.112 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care (...)