icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul II - Atribuţiile Consiliului Economic şi Social

  • ART.86 Consiliul Economic şi Social este organism consultativ pentru Parlamentul şi Guvernul Româ (...)
  • ART.87 (1) Iniţiatorii proiectelor de acte normative din domeniile de competenţă prevăzute la art. 8 (...)
  • ART.88 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 86, Consiliul Economic şi Socia (...)
  • ART.89 Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii internaţionale (...)
  • ART.90 Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modul (...)