icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul I - Dispoziţii generale

  • ART.82 Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autono (...)
  • ART.83 (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor d (...)
  • ART.84 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică.     (2) Sediul (...)
  • ART.85 Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei (...)